Den Gode Herdens kyrkaDen Gode Herdens Kyrka i Övre Soppero är en frikyrka.  Kyrkobyggnaden med sidolokaler har tidigare tjänat som stadsdelskyrka i Drottninghög, Helsingborg. Den inhandlades och revs i sektioner för att sedan lastas på åtta långtradare och fraktas från Helsingborg i Skåne till Övre Soppero i nordligaste Lappland.
Altardelen av kyrkan är inspirerat och hämtat från den nordskandinaviska kulturen/naturen.

sopperokapell2sopperokapellinredning