Övre Soppero är en by mycket långt norrut i Sverige, drygt 10 mil söder om Treriksröset. Mellan Treriksröset och Övre Soppero finns det inga permanent-boende. En by i de nordligaste svenska lappländska vildmarkerna.
I Övre Soppero bor det närmare 300 invånare varav många tillhör renskötande samefamiljer. Andra sysselsättningar är jord-, skogsbruk, turism och olika serviceyrken. Läs mer