Övre Soppero är en by mycket långt norrut i Sverige, drygt 10 mil söder om Treriksröset. Mellan Treriksröset och Övre Soppero finns det inga permanent-boende. En by i de nordligaste svenska lappländska vildmarkerna.
I Övre Soppero bor det närmare 300 invånare varav många tillhör renskötande samefamiljer. Andra sysselsättningar är jord-, skogsbruk, turism och olika serviceyrken. Läs mer

Övre Soppero 2018-05-06

Vårvinter i Övre Soppero. Det dröjer inte många dar till islossningen i Lainio älven. Fotografierna är från 6 maj 2018 på morgonen fotade i lite soldis och mulet. Bilderna är tagna från naturområdet några... READ MORE