Övre Soppero är en by i allra nordligaste Sverige, drygt 10 mil söder om Treriksröset. Byn bebos av närmare 300 invånare varav många tillhör renskötande samefamiljer. Andra sysselsättningar i området är jord- och skogsbruk, turism samt olika serviceyrken. I den lappländska vildmarken mellan Treriksröset och Övre Soppero finns däremot inga permanentboende.

OeversiktSopperoLandsvägen som går genom byn kallas ”Inlandsvägen” eller Riksväg 45. Den sträcker sig från Göteborg i söder och ända till Karesuando vid finska gränsen ca 5 mil bort. Närmaste stad är Kiruna som ligger 12 mil bort (8 mil fågelvägen).

Under sommaren skiner midnattssolen, vilket sannerligen är en svårslagen upplevelse. Att tillbringa några dagar och solstrålande nätter i den lappländska vildmarken erbjuder goda möjligheter till bärplockning, vandringar, jakt och fiske m m. Lainioälven som flyter förbi Övre Soppero är intressant för paddlare och inte minst laxfiske, då älven är en av Sveriges bästa laxälvar.

I byn Lannavaara cirka 15 km från Övre Soppero finns butik, och världens minsta Högskola. Stensliperiet Kristallen, har en stor mineralsamling väl värd ett besök.

Fakta:
Orten tillhör Kiruna kommun, landskapet Lappland och länet Norrbottens län

 

 

Övre Soppero by – En kort historik

Första bebyggelsen

Den första bebyggelsen i de så kallade Sopperobyarna, som består av byarna Övre Soppero, Nedre Soppero, Silkkimuotka och Lannavaara, har troligen skett i Övre Soppero någon gång på 1600-talet.

Under 1600-1800-talet registrerades 14 nybyggen. Byn Lannavaara, den yngsta av Sopperobyarna, tillkom genom utflyttning från Nedre Soppero så sent som på 1880-talet.

Avyttring och laga skifte

Den så kallade avyttringen faställdes 1893 och då bildades 33 skattehemman vilket innebar att hemmanen åsattes ett visst mantal, allt efter vad brukaren hade brukat. I och med detta erhöll byalaget sitt område och även att brukaren fick äganderätt till mark och vatten efter att man tidigare endast haft nyttjanderätt. Laga skiftet genomfördes under åren 1953-1959 och det slutgiltiga protokollet är daterat 23 januari 1961. Delägarna beslöt att endast skifta viss del av skifteslagets totala areal för att lägga ut resterande som gemensamhetsskog som Soppero byars samfällighetsförening numera förvaltar.

Byastämma

Byastämma (årsmöte) har troligen hållits första gången i samband med avyttringsproceduren 1893. Det första protokollet som finns bevarat är från 6 november 1905 där man kan utläsa att det funnits stämmor tidigare. Numera hålls byastämma (årsmöte) årligen före mars månads utgång.

Några viktiga årtal

1897- Byns första poststation i Övre Soppero etableras

1901- Den första landsvägen nådde Sopperobyarna

1913- Den första nybyggda skolbyggnaden (nuvarande barnbespisningen mm) tas i bruk

1917- Den första telefonen kom till byn

1927- Poststation Öfre Soppero ändrades till Övre Soppero

1927- Bönhuset – nuvarande Soppero Kapell togs i bruk

1933- Den nuvarande tvåvåningsskolbyggnaden togs i bruk

1942- Byn fick elektricitet

1942- Soppero IF bildades

1957- Bron över Lainio älv vid Nedre Soppero färdigställdes

1961- Laga skiftet avslutades

1985- Den Gode Herdens kyrka – Sopperogården startar sin verksamhet

1998- Nya sporthallen intill skolan invigs