bro Alanenoja

Hembygdsföreningen bildades 1996 och till ordförande valdes Jan Klein, som vid den tiden var företagare i byn. Redan från starten fick föreningen möjlighet att med stöd av bidrag från arbetsförmedlingen sysselsätta ett antal personer med diverse miljöprojekt omkring byn och även en del projekt där främst scanning av äldre dokument och bilder ingick.

 

 

 

 

 

År 1 Sommaren 1998 startade Soppero Kultur & Musikfestival med en så kallad ”Hemvändardag” som arrangerades på Kotimantieva samt med notdragning i Lainio älv.Som scen fungerade ett lastbilsflak och som artister fungerade byns egna förmågor. Korvgrillning, läskförsäljning och lotterier fungerade bra i det vackra vädret.

År 2 Våren 1999 valdes Rune Björnström till föreningens nye ordförande. Sommaren 1999, från 30 juli till 1 augusti arrangerades en 3 dagars omfattande tillställning. Fredagen innehöll utställning av konst, sameslöjd, foto, seminarium om fiskefrågor, liten konsert i Nedre Soppero Kapell samt stor konsert i Soppero Kapell med Luleå Gammelstads Manskör (50 man) samt Tevapelimannit från Uleåborg. Lördagen omfattade fortsatt utställning, notdragning i Lainioälv(1 lax) samt hembygdsfest med laxgrillning på Kotimanteiva. Kvällen avslutades med en bejublad konsert med storpublik(270 personer) i Lannavaara kyrka där Luleå Gammelstads Manskör, Tervapelimannit samt samesångare (som aldrig ville sluta) medverkade. På söndagen arrangerades en friluftsgudstjänst där nye pastoradjunkten Oskar Skoglind medverkade tillsammans med körer och musiker. Stora reportage i både NSD och kuriren kunde läsas dagen efter. Tervapelimannits medverkan finansierades genom ett stipendium föreningen erhöll från Svensk-Finska kulturfonden. Soppero byars samfällighetsförening gav ett bidrag på 20 000 kronor och Rail Combi AB (där Thore Johansson var vd) gav 5 000 kronor för att täcka delar av rese- och logikostnader för medverkande artister. Resultatet blev enormt lyckat och uppmärksammat.

År 3 Den 28-30 juli 2000 arrangerades den 3:e Kultur & Musikfestivalen. Även denna gång kunde vi bjuda på en konsert i Lannavaara kyrka på fredagkvällen med sopranen Carina Henriksson från Lainio med 2 gästartister från Stockholm. Lördagens arrangemang arrangerades vid Filusgården med föredrag av Olof Hederyd om laxen i Lainioälv, utställning av konst, hantverk, foto samt notdragning. Dessutom servering av ortens delikatesser vid Filusgården. På lördag kväll hölls konsert i Soppero Kapell med Lennart Johansson och solister. På söndag förmiddag hölls friluftsgudstjänst och kaffeservering på Kivitieva.

År 4 Den 28-29 juli 2001 arrangerades den 4:e Kultur & Musikfestivalen och inleddes på lördagen med notdragning och musikunderhållning av Dolomiterna vid Filusgården. På lördagkväll kunde vi bjuda på en fin konsert i Lannavaara kyrka, även denna gång med Carina Henriksson och 2 av hennes sångarkollegor. För att finansiera konserten (12000:-) denna gång tog vi 60 kr i entré, vilket inte uppskattades av Lannavaarapubliken som stannade vid 60 personer. Inga fler konserter i Lannavaara blev beslutet. Söndagen ägnades åt friluftsgudstjänsten på Kivitieva.

 

År 5 Den 27-28 juli 2002 arrangerades den 5:e Kultur & Musikfestivalen denna gång med Luleå Gammelstads Manskör som huvudattraktion. På lördag eftermiddag medverkade kören vid en guldgrävargudstjänst i en jättelappkåta vid Kristallen i Lannavaara. Dessutom notdragning och konsert med Luleå Gammelstads Manskör och Tervapelimannit från Uleåborg ännu en gång. Ett störande moment var ett fyllo som störde konserten och söndagens gudstjänst, som på grund av regnet fick hållas i Soppero Kapell.

 

År 6 Den 24-27 juli 2003 lyckades vi få till ett samarrangemang med Sameföreningen och Svenska Kyrkan. En kurs på Filusgården ”Låna av naturen och slöjda” under torsd-lördag med sameslöjdkonsulten Solveig Labba som ledare. Under lördagen anordnades notdragning och Workshop kring ”Sions sånger”i Soppero Kapell med Sara M Gaup från Koutokeino och Gun Johansson från Vittangi som ledare. Lördagkvällen avslutades med en mångkulturell Sommarkonsert med Old Town Gospel choir från Gammelstad och solister som framförde sånger på samiska, finska, svenska och Engelska. På söndagen en flerkulturell friluftsgudstjänst och med kaffeservering.

 

År 7 Den 24-25 juli 2004 arrangerades den 7:e Kultur & Musikfestivalen, kanske inte lika omfattande som föregående år. Sommarkonsert på lördag i Soppero Kapell med Nyckelharpospelarna Birger Gran och Siv Brandén samt Josef Esberg och Ansgar Johansson, alla från Luleå. På söndagen friluftsgudstjänst och kyrkkaffe på Kivitieva.

År 8 Den 30-31 juli 2005 arrangerades den 8:e Kultur & Musikfestivalen, även denna gång i något mindre format. På lördagen en fin konsert med Pajala Dragspelsgille både på Filusgården och i Soppero Kapell tillsammans med Lennart Johansson och Sofia Jatko från Gammelstad. Dessutom diktläsning av Tomas Marainen och sång av kyrkomusikern Veine Roine. På söndagen sedvanlig friluftsgudstjänst med kyrkkaffe.

År 9 Den 29-30 juli 2006 arrangerades den 9.e Kultur & Musikfestivalen, denna gång med notdragning och sommarkonsert i Soppero Kapell på lördagen med Old Town Gospel under ledning av Emma Johansson samt folkmusikgruppen Clenodium från Luleå och Boden. Som tidigare år friluftsgudstjänst på Kivitieva med kyrkkaffe och sång av körer som medverkade dagen innan.

 

År 10 Den 22-29 juli 2007 arrangerades 10 års jubileum av Kultur & Musikfestivalen, nu hela 8 dagar av festligheter och seminarier. Bidrag till arrangemanget kom denna gång från Kiruna kommun och Soppero byars samfällighetsförening. Söndagen den 22 juli besökte Old Town Gospel Choir Lainio på eftermiddagen för en bejublad konsert och bjöd därefter på konsert i Den Gode Herdens kyrka på kvällen inför stor publik. På måndag kväll besökte Saunan Takana Band Karesuando för en kvällskonsert. På tisdag kväll besökte Tervapelimannit Mertajärvi skola för en härlig konsert. På onsdag hölls seminarium i kunskapens hus i Lannavaara av Birger Palo med temat ”Lars Levi Laestadius som kulturpersonlighet” på Nordkalotten.

På torsdag hölls en efterfrågad seminarium om ”Laga skiftet i Sopperobyarna” med f.d. Lantmätaren Sten Heijer från Luleå. Fredagen ägnades åt seminarium om ”Utveckling och skötsel av Lainio – Torneälvs laxbestånd” med Ingemar Perä och Östen Karlström som föreläsare. På lördag blev det notdragning med utgång från Filusgården där skulptören Urpo Granat från Arvika visade hur man formar björnar och andra figurer med motorsåg. Mycket folk hade samlats i Filusgården där kaffe och mat serverades. På förmiddagen arrangerade Nedre Soppero IK ett jubileumslopp på 10 km med många deltagare. Under kvällen bjöds på jubileumskonsert med Luleå Gammelstads Manskör mfl. Kvällen avslutades med pizza och fika på Sopperogården. På jubileets sista dag söndagen den 29 juli hölls sedvanlig Friluftsgudstjänst på Kivitieva och på hemvägen mot Luleå höll manskören konsert i Vittangi kyrka. Tyvärr uteblev det utlovade kaffe med bulle som kören blivit lovad som ersättning för konserten. Att hålla igång under 8 dagar kräver och sliter enormt, trots framgång. Men är det jubileum …så är det..

År 11 Den 26-27 juli 2008 arrangerades den 11:e Kultur&Musikfestivalen, nu i mer sansad omfattning. En sommarkonsert på lördagkvällen i Soppero Kapell med Josef Esberg, Christina Aasa Bygdell, Börje Ekström och Lennart Johansson från Luleå. Samma gäng uppträdde på en fantastisk Friluftsgudstjänst på Kivitieva.

 

År 12 Den 25-26 juli 2009 arrangerades den 12:e Kultur & Musikfestivalen, även denna gång i en mindre skala än tidigare. På lördagskvällen besökte Malmberget Brazz ensemble Soppero Kapell och gav en fin konsert. Efter konserten tågade publiken gemensamt till Sopperogården för pizza, fika och ytterligare sång. Sedvanlig friluftsgudstjänst på Kivitieva på söndag förmiddag med kyrkkaffe.

År 13 Den 24-25 juli 2010 arrangerades den 13:e Kultur & Musikfestivalen, Denna gång fick vi ännu ett besök från Luleå med sångsolisten Göran Wallin och musikern Lennart Johansson som stod för en fin konsert i Soppero Kapell på lördag kväll. Sedvanlig pizza och fika erbjöds på Sopperogården. På söndag förmiddag ännu en friluftsgudstjänst på Kivitieva med kyrkkaffe.

År 14 Den 30-31 juli 2011 arrangerades den 14:e Kultur & Musikfestivalen. Med finansiering från Runes 70 års fond kunde föreningen bjuda in Morjärv Törekören och än en gång Tervapelimannit från Uleåborg till en fin konsert i Soppero Kapell på lördagkväll då även Patrik och Lage Björnström sjöng och spelade. Förutom sedvanlig friluftsgudstjänst på Kivitieva på söndagen hann körerna besöka Vikusjärvi på söndag eftermiddag där en härlig konsert kunde levereras. Alla körmedlemmar och publik bjöds på halstrad sik och tunnbröd. En fin upplevelse för alla gäster som deltog.

 

År 15 Den 28-29 juli 2012 arrangerades den 15:e Kultur & Musikfestivalen där Elin Kero Björkskog från Boden var artisten som underhöll med stillsam musik och sång på lördagkvällen i Soppero Kapell. Nu kunde anas att det närmade sig slutet för eran med dessa festivaler. Ovanligt lite publik, vilket indikerade att det nu är dags att ta en paus för att eventuellt återkomma med nya fräscha idéer för att locka publiken. Sedvanlig välbesökt friluftsgudstjänst igen på söndagen. Denna tillställning blev den sista av våra festivaler.