Kulturledsprojekt för Hembygdsföreningen

posted in: Nyheter | 0

Hembygdsföreningen Övre Soppero har startat 2023 ett projekt med upprustning delar av den befintliga Kulturleden, som Gunnel och Allan Palo uppförde med början på 1980 talet. Kulturleden var i ursprungs skick ca 9 km km lång, men föreningen mäktar inte upprätthålla god standard på hela sträckan, utan riktar in sig på delen som går utmed älvstranden längs Lainioälven från Laaksikari till Tulusjoki en sträcka på 3,3 km.

Kulturleden har en hel del fasta anläggningar på den här sträckan, som bron över Ojanen, skyltningar av olika slag längs hela sträckan, ett antal mindre broar, samt rastskyddet med grillplats och utedass. Alla dessa anläggningar skall upprustas i Kulturledsprojektet, samt slybekämpningar på vandringsleden. I Laaksikari skall också uppföras en anslagstavla, som tillförs karta och kulturhistoriska beskrivningar.

Till Hembygdsföreningens glädje har beviljats sökta medel från Jordbruksverkets Leader, som täcker dom största kostnaderna, och med ideellt arbete, lån och ideella kostnadstillägg så skall Kulturledsprojektet i den här fasen vara slutfört till hösten 2024

Förra vårvintern uppfördes på sträckan skidspår, med förlängning genom hela byn till Återvinningsstationen, skidspåret blev ett mycket populärt utflyktsmål för motion och avkoppling. Nu planeras att åter uppföra upp ett skidspår på samma sträcka på en längd 5,8 km, som planeras vara klar till sportlovsveckan i februari. Skidspåret kommer att föres på hela sträckan med längdskyltningar uppsatt vid skidspåret.

Hoppas vi ses på Kulturleden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *